Các phiên báo cáo miệng (oral) đã được tổ chức từ 7h30 ngày 28/04/2016 tại 03 tiểu ban của Hội nghị: Vật lí lí thuyết (Lí thuyết trường, Lí thuyết chất rắn, Vật lí thiên văn) ; Vật lí thực nghiệm (Chất rắn, Điện tử, Vật lí môi trường); Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí. Danh sách các báo cáo trong phiên toàn thể đã được Ban tổ chức Hội nghị tổng hợp từ kết quả của 03 tiểu ban và cập nhật vào chương trình của Hội nghị trong file đính kèm (https://drive.google.com/open?id=0B4kTq_-EFKWRNVRETVJwUU11VGs)
Phiên toàn thể và Phiên Poster được tổ chức vào 8h00 ngày 29/04/2016.

Các báo cáo Poster cần chuẩn bị 01 trang A0, trình bày theo chiều dọc, và được treo tại Hội nghị từ 8h00 đến 12h00 ngày 29/04/2016.

Ban tổ chức trân trọng đề nghị và kính mời các thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên và cá nhân quan tâm tới tham dự Hội nghị.
Trưởng ban tổ chức
PGS. TS Lục Huy Hoàng