PHYSHNUE_Logo_V  

HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

HỌP BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ LẦN THỨ NHẤT

THÁNG 5 NĂM 2016

Ban liên lạc Hội cựu sinh viên khoa Vật lí có kế hoạch tổ chức họp lần thứ nhất, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 9h00 – 13h30 ngày 14 tháng 5 năm 2016 (thứ Bảy)
 2. Địa điểm: khoa Vật lí, ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
 3. Thành phần: toàn thể thành viên Ban liên lạc (Danh sách ban liên lạc), Ban chủ nhiệm Khoa Vật lí.
 4. Nội dung:
  1. Thông qua danh sách Ban liên lạc,
  2. Xây dựng nội dung hoạt động của Ban liên lạc,
  3. Trao đổi thông tin giữa Ban liên lạc và đại diện Khoa Vật lí,
  4. Trao đổi kế hoạch hoạt động chi tiết hướng tới Lễ kỉ niệm 65 năm thành lập Khoa Vật lí.

Để tìm hiểu thêm thông tin, xin liên hệ:

TS Đinh Hùng Mạnh,

Điện thoại: 09 18 69 33 66

Email: manhdh@hnue.edu.vn

Trân trọng thông báo.

Trưởng khoa Vật lí

PGS. TS LỤC HUY HOÀNG

Trưởng ban liên lạc

TS NGUYỄN VĂN HOÀ