1. Mục đích Hội nghị

 • Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học tại khoa Vật lí, năm học 2021-2022.
 • Nhằm tạo sân chơi, học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong Khoa.
 • Nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo.
 • Đánh giá, lựa chọn các đề tài tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022.

2. Thành phần tham gia

 • Sinh viên, giảng viên khoa Vật lí, đại diện của trường trường ĐHSP Hà Nội và các cá nhân quan tâm                         

3. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: Dự kiến tổ chức trong khoảng 18-29/4/2022
 • Địa điểm: Khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà Nội

4. Khen thưởng

 • Sinh viên tham dự Hội nghị sẽ nhận giấy chứng nhận tham gia Hội nghị.
 • Các báo cáo chất lượng cao sẽ được lựa chọn tham dự HNSV NCKH cấp Trường.
 • Những báo cáo đạt điểm từ 16/20 điểm sẽ được cộng điểm vào 01 môn học chuyên ngành theo quy chế.

5. Cách thức đăng kí tham dự

 • Sinh viên tham gia Hội nghị SVNCKH năm học 2021-2022 cần đăng ký online theo đường link sau: https://forms.gle/su9MipuJ2jMvJ6BD9
 • Hạn đăng ký: 24h00 ngày 10/02/2022. 
 • Sau khi đăng ký thành công, sinh viên sẽ nhận được email xác nhận, các hướng dẫn, biểu mẫu và đường link gửi bản báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn.
 • Hạn nộp báo tóm toàn văn 24h ngày 31/03/2022.

Hạn nộp bản cứng với nhận xét của giảng viên hướng dẫn: 16h00, ngày 05/04/2022 (người nhận: TS. Trần Phan Thuỳ Linh, phòng 218, khoa Vật lí).

6. Ban tổ chức

         Trưởng ban:

                  PGS. TS. Lục Huy Hoàng 

         Phó ban:

                  PGS. TS. Đỗ Danh Bích

         Hội đồng khoa học:

                  PGS. TS. Nguyễn Văn Biên

                  PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp

                  PGS. TS. Ngô Ngọc Hoa

                  PGS. TS. Trần Mạnh Cường

         Ban thư ký:     

                  PGS. TS. Đào Thị Lệ Thuỷ

                  TS. Phạm Đỗ Chung

                  TS. Tưởng Duy Hải

                  TS. Lê Minh Thư

                  TS. Trần Phan Thuỳ Linh

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô để cho Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lí năm học 2021 – 2022 đạt được những kết quả cao nhất.

Hà Nội, 24/12/2021

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Lục Huy Hoàng

Mẫu báo cáo toàn văn (đọc kỹ hướng dẫn trong mẫu báo cáo)

Mẫu nhận xét