Sử dụng phối hợp dạy học trên lớp với trên mạng đang là xu hướng đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận nền công nghệ 4.0. Seminar này thảo luận kết quả nghiên cứu của tác giả Ngô Trọng Tuệ về các phương pháp sử dụng phối hợp giữa môi trường lớp học và môi trường trên mạng qua phân tích chủ để “Cảm ứng điện từ” Vật lí lớp 11 THPT. Điểm nổi bật của tác giả là đề xuất các phương pháp phối hợp giữa 2 môi trường này để phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong nhà trường dựa trên nền tảng mạng trực tuyến http://truonghocketnoi.edu.vn/ của Bộ GD&ĐT.

Tham dự: PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hưng, GS.TS.Đỗ Hương Trà, PGS.TS.Nguyễn Xuân Thành, PGS.TS.Nguyễn Văn Biên, TS.Tưởng Duy Hải và các cá nhân quan tâm.

Thời gian: 8h30 sáng thứ 6 ngày 19 tháng 01 năm 2018 (Chuyển đến 8h30 sáng thứ 5 ngày 25 tháng 01 năm 2018)

Địa điểm: Tầng 4, Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí, Nhà C, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội