Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tổ chức seminar về các nội dung như sau:

  1. Phân tích kết quả bồi dưỡng ngôn ngữ vật lí cho HS
  2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực GQVĐ cho SV
  3. Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho SV
  4. Phân tích kết quả bồi dưỡng năng lực DHTH STEM cho giáo viên

Thời gian: từ 13h30 đến 17h30 chiều 05/12/2020

Địa điểm: Tầng 4, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm tới dự, thảo luận về các nội dung trên.

Trân trọng.