Thời gian: 8h30 đến 16h00 ngày 18 tháng 01 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Hà Nội
Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh khoa Vật lí và thầy cô quan tâm.
Yêu cầu:
1. Đăng kí online theo mẫu trước ngày 24h ngày 14/01/2018 (nháy chuột trái vào đây để đăng kí)
2. Người tham dự tự chuẩn bị laptop để làm việc
3. Cài đặt sẵn những phần mềm Endnote, Origin


Mục tiêu hội thảo:
Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sử dụng một số công cụ hỗ trợ khi trình bầy văn bản khoa học, trích dẫn tài liệu tham khảo và xử lí số liệu.

Đơn vị tổ chức:
Chi đoàn Cán bộ, Khoa Vật lí

Báo cáo viên:
1. TS. Phạm Văn Hải
2. TS. Phạm Đỗ Chung
3. TS. Trịnh Đức Thiện

Nội dung:
Sử dụng phần mềm Endnote để quản lí và trích dẫn tài liệu tham khảo; Trình bày một văn bản khoa học và Sử dụng phần mềm Origin trong xử lí số liệu

Chương trình dự kiến:

8h30-8h45 Đón tiếp
8h45-10h00 Trình bày văn bản khoa học (Phạm Đỗ Chung)
10h00-10h20 Coffee Break
10h20-11h30 Phương pháp quản lí tài liệu tham khảo và tạo trích dẫn tự động (Phạm Văn Hải)
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30-16h00 Sử dụng phần mềm Origin trong xử lí số liệu (Trịnh Đức Thiện)


Kính mời đăng kí và tham dự hội thảo!
T/M CĐ Cán bộ
Trần Ngọc Chất