Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00, sáng thứ 4 ngày 30/8/2017 Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C, Đại học Sư phạm Hà Nội Ban tổ chức:...
Continue Reading