Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00, sáng thứ 4 ngày 30/8/2017
Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C, Đại học Sư phạm Hà Nội
Ban tổ chức: Chi đoàn cán bộ Khoa Vật lí
Đối tượng tham dự: Cán bộ Khoa Vật lí và Cán bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có quan tâm.

—————————————————
Chương trình chính dự kiến:
8h00 đến 9h00: (PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh) Giới thiệu chương trình tổng thể của Bộ giáo dục và đào tạo: Từ định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực
9h00 đến 9h45: (TS. Phạm Đỗ Chung) Xây dựng khóa học mở hỗ trợ giảng dạy nhờ một số công cụ ICT
9h45 đến 10h00: Nghỉ giải lao
10h00 đến 10h45: (TS. Trần Bá Trình) Phương pháp và kĩ thuật tổ chức dạy chuyên ngành bằng ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh).
—————————————————

Kính mời các Thầy, Cô tới tham dự và thảo luận.
T/M CĐ Cán bộ
Trần Ngọc Chất