Thiết kế Chiến lược nghiên cứu trong khoa học giáo dục là một bước rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu và định hướng kết quả của nghiên cứu. Nội dung này sẽ được PGS.TS.Nguyễn Văn Biên trình bày với các giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học chuyên ngành LL&PPDH Vật lí vào 8h30 ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Tầng 4, Khoa Vật lí, ĐHSPHN.