Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tổ chức seminar về các nội dung “Chọn mẫu và xử lý số liệu trong các thiết kế khảo sát và thực nghiệm sư phạm”

Thời gian: từ 8h30 đến 11h30 sáng 06/12/2020

Địa điểm: Tầng 4, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm tới dự, thảo luận về các nội dung trên.

Trân trọng.