Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tổ chức seminar về các nội dung như sau:

  1. Xác định các thành tố năng lực thực nghiệm cần phát triển ở HS THPT
  2. Khung năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học ứng dụng kĩ thuật vật lí
  3. Rubrics đánh giá năng lực thực nghiệm HS
  4. Năng lực ICT trong CTGDPT 2018 trong dạy học vật lí

Thời gian: từ 8h00 đến 12h00 sáng 05/12/2020

Địa điểm: Tầng 4, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm tới dự, thảo luận về các nội dung trên.

Trân trọng.