Dạy học khoa học và nghiên cứu khoa học không thể tách rời với nhau mà có sự thống nhất với nhau nhưng làm thế nào để thực hiện quá trình dạy theo quy trình khoa học và phát triển năng lực khoa học cho học sinh ở ngay bậc THCS là một vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu lí luận dạy học hiện nay. Vấn đề này được hé lộ qua kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Nghiệp và Nguyễn Thị Thuần trong Seminar được tổ chức vào 13h30 ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Tầng 4, Khoa Vật lí, ĐHSPHN.