Dự thảo Chương trình GDPT đang được lấy ý kiến rộng của công chúng nên Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức Seminar về nội dung này vào 8h30 thứ 3 ngày 06 tháng 02 năm 2018.

Thành phần tham dự và góp ý: Giảng viên, Giáo viên thực hành, NCS, Học viên cao học của Bộ môn.

Địa điểm: Tầng 4, Khoa Vật lí, ĐHSPHN.