THÔNG BÁO VỀ SEMINAR ĐỊNH HƯỚNG NCKH CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

Bộ môn Vật lí lí thuyết, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar định hướng nghiên cứu khoa học cho học viên sau đại học chuyên ngành VLLT&VLT.

Thời gian: 8h30, ngày 1 (Thứ Năm) tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 300 Giảng đường nhà C.

Báo cáo viên: Giảng viên Bộ môn VLLT.

Thành phần: Toàn bộ Giảng viên Bộ môn VLLT, các học viên sau đại học chuyên ngành VLLT&VLT.

Trân trọng kính mời các Thầy Cô, các bạn Sinh Viên, các Học Viên sau đại học quan tâm tới dự.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ môn VLLT