Tiếp tục chuỗi webinar về Vật lí dành cho giáo viên, sinh viên và học sinh. Webinar 02 về  Nguồn photon đơn và ứng dụng của nó cho thí nghiệm lượng tử và cho truyền thông lượng tử trong tương lai  đã thu hút đông đảo người nghe. Trong thời gian hơn 1 giờ, PGS.TS. Lại Ngọc Điệp đã trình bày những biện pháp tạo ra nguồn photon đơn và những ứng dụng của nguồn photon đơn. Đây là những kết quả nghiên cứu được công bố trên những tạp chí uy tín hàng đầu trong 10 năm gần đây.

Với phong cách trình bày đầy tính sư phạm, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, PGS Điệp đã giúp người nghe hiểu được con đường thú vị trong nghiên cứu khoa học vật lí- đây là mục tiêu quan trọng của chuỗi webinar hướng đến. Phần thảo luận với nhiều câu hỏi chất lượng đã được PGS Điệp trả lời chi tiết. Những thảo luận này còn tiếp tục diễn ra trên Fanpage.