Theo Thông báo số 42/TB-ĐHSPHN ngày 31/01/2020 của trường ĐHSP Hà Nội, để ngăn ngừa dịch bệnh do virus Corona (nCoV) gây ra, Nhà Trường điều chỉnh thời gian trở lại giảng đường học tập của sinh viên, học viên sau Tết Canh Tý 2020 như sau:

  • Thời gian sinh viên, học viên trở lại học tập: Thứ Hai, ngày 10/02/2020.

Thông báo số 42/TB-ĐHSPHN ngày 31 tháng 1 năm 2020