Theo Thông báo số 50/TB-ĐHSPHN ngày 06/02/2020 của trường ĐHSP Hà Nội, để ngăn ngừa dịch bệnh do virus Corona (nCoV) gây ra, Nhà Trường điều chỉnh thời gian trở lại giảng đường học tập của sinh viên, học viên như sau:

  • Thời gian sinh viên, học viên trở lại học tập: Thứ Hai, ngày 17/02/2020.

Thông báo số 50/TB-ĐHSPHN ngày 06 tháng 02 năm 2020