Theo Thông báo số 67/TB-ĐHSPHN ngày 14/02/2020 của trường ĐHSP Hà Nội, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà Trường điều chỉnh thời gian trở lại giảng đường học tập của sinh viên, học viên như sau:

  • Thời gian sinh viên, học viên trở lại học tập: Thứ Hai, ngày 24/02/2020.

Thông báo số 67_TB_DHSPHN