HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA VẬT LÍ
NĂM HỌC 2019 – 2020
I. Mục đích Hội nghị
– Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (HNSV NCKH) năm học 2018 – 2019 đã thu hút sự tham gia của 29 báo cáo do sinh viên và các nhóm sinh viên thực hiện. Nội dung các báo cáo khoa học tập trung vào các lĩnh vực: Vật lí Lí thuyết; Vật lí Chất rắn và Điện tử; Vật lí Môi trường và Thiên văn, Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí. Hội nghị đã lựa chọn được 04 báo cáo xuất sắc được gửi đi dự thi cấp Trường.
– Tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Vật lí, tiến tới HNSV NCKH cấp Trường.
– Tạo điều kiện cho các sinh viên trong khoa Vật lí được báo cáo những kết quả nghiên cứu mới nhất, trao đổi chuyên môn, học thuật nhằm nâng cao kiến thức.
II. Thành phần tham gia
– Toàn thể sinh viên trong khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
III. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
– Thời gian dự kiến: 31/04/2019
– Địa điểm: Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.
IV. Cách thức đăng kí tham dự
Sinh viên muốn tham gia HNSV NCKH 2020 cần đăng ký online theo đường link sau:
https://tinyurl.com/r48yld4
Cổng đăng ký online sẽ mở cho tới 24h ngày 21/01/2020. Ban tổ chức sẽ nhận báo cáo tóm tắt online cho tới 24h ngày23/03/2019.
Báo cáo toàn văn bản mềm cần được gửi tới email:
svnckh.phys.hnue@gmail.com
và bản cứng có nhận xét của giáo viên hướng dẫn, được gửi cho TS. Trần Phan Thùy Linh, phòng 218, Khoa Vật lí trước ngày 08/04/2019.
Các báo cáo có chất lượng được lựa chọn tham dự HNSV NCKH cấp Trường. Những báo cáo đạt điểm từ 16/20 điểm sẽ được cộng điểm thưởng vào 01 môn học chuyên ngành theo quy chế.
V. Ban tổ chức
Trưởng ban:
PGS. TS. Lục Huy Hoàng
Phó ban:
PGS. TS. Lê Đức Ánh
Hội đồng khoa học:
PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh
PGS. TS. Nguyễn Văn Biên
PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp
PGS. TS. Đỗ Danh Bích
Ban thư ký:
PGS. TS. Ngô Ngọc Hoa
TS. Tưởng Duy Hải
PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy
TS. Trần Phan Thùy Linh
TS. Phạm Đỗ Chung

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô để cho Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lí năm học 2019 – 2020 đạt được những kết quả cao nhất.
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Lục Huy Hoàng