Thông báo Seminar khoa học

Bộ môn LL&PPDH Khoa Vật lí, tổ chức Seminar về Giáo dục STEM và dạy học phát triển năng lực học sinh để Giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành trình bày kết quả nghiên cứu và tham dự, trao đổi, thảo luận trong nghiên cứu và thực hiện tổ chức dạy học ở trường THCS, THPT.

Thời gian từ 8h30 đến 16h30 ngày 03/5/2019, tại Tầng 4, Nhà C, Khoa Vật lí

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, Thầy Cô giáo và các cá nhân quan tâm tới dự và trao đổi, thảo luận.

Trân trọng