Sáng ngày 03 tháng 05 năm 2019, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của khoa Vật lí đã được tổ chức thành công theo kế hoạch. Hội nghị được chia thành 2 phiên: phiên toàn thể và phiên poster.Trong số 29 báo cáo toàn văn của các tác giả là sinh viên Khoa Vật lí, Hội đồng khoa học đã làm việc và lựa chọn được 6 báo cáo oral cho phiên toàn thể. Hội đồng khoa học đã họp đánh giá các công trình khoa học của sinh viên và quyết định trao 26 giải thưởng sinh viên NCKH khoa Vật lí năm học 2018 – 2019 như sau:

GIẢI BÁO CÁO TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH (ORAL)

 

STT Tác giả Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo Đạt giải
1. Trần Đình Cường CLC K65 Về sự nóng chảy của tinh thể dưới tác dụng của áp suất: Lí thuyết cơ bản và ứng dụng trong quá trình xử lí vật liệu bằng laser NCKH19-07 Nhất
2.       Nguyễn Võ Thanh Việt,

Nguyễn Khánh Huyền,

Nguyễn Quý Thịnh,

Nguyễn Tiến Thành

CLC k65

 

A K65

K K65

B K66

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phục vụ dạy học theo chương trình phổ thông mới theo chủ đề chuyển hoá năng lượng NCKH19-20 Nhất
3.       Nguyễn Bình Minh K K65 Microstructuration of silver film by direct laser writing method. Application to data storage and color nano printing NCKH19-01 Nhất
4.       Nguyễn Thị Vượng CLC K65 Chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp đồng thời (Gd, Co) và nghiên cứu một vài tính chất của vật liệu NCKH19-37 Nhất
5.       Nguyễn Thị Hải

 

Trương Thị Quỳnh Hoa

K K66

 

K K66

Xây dựng ngân hàng câu hỏi khoa học tự nhiên cấp THCS NCKH19-41 Nhì
6.       Trương Thị Thúy B K65 Chế tạo và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu tổ hợp ZnO: Mn/CNTs NCKH19-29 Nhì

 

 

GIẢI BÁO CÁO TREO (POSTER)

 

STT Tác giả Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo Đạt giải
1.       Nguyễn Quý Thịnh K K65 Xây dựng các hệ thống điều khiển tự động với COACH 7 dùng trong hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục STEM NCKH19-39 Nhất
2.       Trần Đình Cường CLC K65 Ứng dụng của phương pháp thống kê mômen trong nghiên cứu sự nóng chảy của hợp kim tam nguyên với cấu trúc lập phương tâm diện NCKH19-06 Nhất
3.       Đỗ Như Quỳnh CLC K65 Synthesis and characterization the properties of gold and silver nanoparticles NCKH19-26 Nhất
4.       Nguyễn Thị Hải Yến

Văn Thị Hải Yến

B K66 Xây dựng thiết bị với arduino nghiên cứu chuyển động của vật NCKH19-42 Nhì
5.       Hoàng Thị Thu Hiền A K65 Viết truyện tranh dạy Vật lí: nguyên tắc và ví dụ. NCKH19-11 Nhì
6.       Kiều Thị Hồng Nhung

 

B K65 Tán xạ thông qua trao đổi U-hạt khi chùm hạt tới không phân cực trong mô hình Vật lý U-hạt. NCKH19-24 Nhì
7.       Đặng Quốc Thắng CLC K65 Nghiên cứu biến dạng phi tuyến của các hợp kim xen kẽ FeSi với cấu trúc LPTK dưới tác dụng của áp suất bằng phương pháp thống kê Mômen. NCKH19-05 Nhì
8.       Nguyễn Thị Linh Chi A K65 Đặc trưng cấu trúc, tính chất pha của vật liệu AlxGa1-xN sử dụng phổ tán xạ Raman. NCKH19-08 Nhì
9.       Tạ Thị Thúy Nga A K65 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên phổ tán xạ Raman của vật liệu GaSe. NCKH19-21 Nhì
10.    Nguyễn Huyền Trang

Dương Thị Yến

B K65 Xây dựng và thử nghiệm một số bài tập đánh giá năng lực thực nghiệm của học sinh phần cơ và nhiệt THPT chương trình lớp 10 NCKH19-13 Ba
11.    Lâm Thị Ngọc Huyền A K65 Tán xạ thông qua trao đổi U-hạt khi xét tới sự phân cực của chùm hạt tới trong mô hình vật lí U-hạt NCKH19-23 Ba
12.    Trần Đình Cường

 

Nguyễn Ngọc Như

Lâm Quang Thái

Nguyễn Thị Quyên

Vũ Thị Ngọc Viện

CLC K65

B K65

B K66

Nghiên cứu sự nóng chảy của hợp kim xen kẽ -FeC có khuyết tật dưới tác dụng của áp suất lên tới 100 GPa NCKH19-22 Ba
13.    Vũ Thị Hồng Nhung B K65 Synthesis of copper (I) oxide nanoparticles by a bipolar electrolyser applied for bactericidal NCKH19-02 Ba
14.    Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Nhật Quỳnh

CLC K65

B K65

Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ ủ tới khả năng quang xúc tác của gC3N4. NCKH19-30 Ba
15.    Mạc Thùy Dương

Hoàng Thị Thanh Huyền

A K66 Sự sinh vật chất tối fermion từ tán xạ NCKH19-18 KK
16. Vũ Duy Phương

Lại Vi Thắng

B K66 Nghiên cứu biến dạng phi tuyến của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C có cấu trúc lập phương tâm khối dưới tác dụng của áp suất bằng phương pháp thống kê momen. NCKH19-03 KK
17. Nguyễn Ngọc Như

Lâm Quang Thái

Nguyễn Thị Quyên

Vũ Thị Ngọc Viện

B K65

B K66

Study on bcc-fcc structural phase transition in interstitial alloy AB under pressure by statistical moment method NCKH19-25 KK
18. Vũ Duy Phương B K66 Nghiên cứu cộng hưởng điện từ của vật liệu metamaterials trong vùng tần số radar từ 4-8GHz NCKH19-04 KK
19. Nguyễn Hồng Hải A K65 Nghiên cứu phổ dao động của màng GaMnSe NCKH19-09 KK
20. Nguyễn Huyền Trang CLC K65 Sự phụ thuộc của tín hiệu SERS vào độ dày của lớp TiO2 trong mẫu Au/TiO2/AuNPs. NCKH19-32 KK

 

Hội nghị đã giúp sinh viên trong khoa tích luỹ thêm được nhiều kiến thức khoa học bổ ích. Hơn thế nữa, còn khơi nguồn sáng tạo, kích thích đam mê nghiên cứu khoa học của thế hệ sinh viên. Hi vọng rằng sau ngày hôm nay, các lớp sinh viên trẻ sẽ có thêm động lực để tiếp bước thành công của thế hệ đi trước, phấn đấu tham gia nghiên cứu khoa học vào các năm học sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong hội nghị:

PGS. TS. Lục Huy Hoàng đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

 

TS. Nguyễn Chính Cương đang thảo luận các vấn đề nghiên cứu của SV Mạc Thuỳ Dương.

 

TS. Nguyễn Thị Thuý đang thảo luận các vấn đề nghiên cứu của SV Vũ Duy Phương.

SV Trần Đình cường trình bày báo cáo về sự nóng chảy của tinh thể dưới tác dụng của áp suất.

 

Các SV nhận giải thưởng của Hội nghị.