Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử tổ chức Seminar Bộ môn cho Nghiên cứu sinh K34, Phạm Khắc Vũ.

Nội dung: “CHẾ TẠO VẬT LIỆU BiMO (M=V,Ti,Sn) VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG”

Thời gian: 8h00, Thứ 6 ngày 28/09/2018

Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C

Kính mời các nhà khoa học, các NCS, các học viên cao học và các cá nhân quan tâm tới dự.