Mời tham dự Seminar khoa học.

Vận dụng phương pháp luận sáng tạo TRIZ vào việc thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu trong khoa học giáo dục. Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí tổ chức seminar để các bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành trao đổi, thảo luận với khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu TRIZ ở Việt Nam.

Kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và các cá nhân quan tâm tới dự và thảo luận cùng với chuyên gia và cán bộ của Bộ môn.

Thời gian: Thứ 4, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Địa điểm: Phòng học khoa Vật lí, Tầng 1 nhà C, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trân trọng.