Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử tổ chức Seminar Bộ môn cho Nghiên cứu sinh K34, Nguyễn Đăng Phú.

Nội dung: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác Bi2WO6 và thử nghiệm ứng dụng”

Thời gian: 9h00, Thứ 2 ngày 24/09/2018

Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C

Kính mời các nhà khoa học, các NCS, các học viên cao học và các cá nhân quan tâm tới dự.