PHYSHNUE_Logo_V

 

 

Thông báo họp mặt đại diện các cựu Cán bộ, Sinh viên, Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh khoa Vật lí

Nhằm chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm 65 năm thành lập khoa Vật lí trường ĐHSP Hà Nội, Ban tổ chức Lễ kỉ niệm tổ chức buổi họp mặt đại diện các cựu cán bộ, cựu sinh viên,  cựu học viên cao học, cựu nghiên cứu sinh khoa Vật lí.

  1. Thành phần:
  • Về phía khách mời: đại diện các cựu cán bộ, cựu sinh viên,  cựu học viên cao học, cựu NCS, nguyên Trưởng khoa, Chủ tịch hội cựu giáo chức.
  • Về phía Khoa: Chi ủy, BCN, BCHCĐ, Trưởng Phó các Bộ môn, BTLCĐ, BTCĐCB, Thư ký tiểu ban liên lạc.
  1. Thời gian: từ 9h30 đến 13h30 ngày thứ Bảy, 2 tháng 4 năm 2016.
  2. Địa điểm: phòng họp khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

TM Ban tổ chức Lễ kỉ niệm
Trưởng ban

Bí thư Chi bộ – Trưởng Khoa – PGS.TS Lục Huy Hoàng

——————

Danh sách các cựu HVCH, Sinh viên đại diện cho các khoá xem tại các đường dẫn dưới đây: