PHYSHNUE_Logo_V

 

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN LIÊN LẠC CÁC KHOÁ CAO HỌC

STT

Khóa Họ và tên Điện thoại

Email

1. CH 4 Phạm Hồng Quang 0912144535 quanglylqd@gmail.com
2. CH 5 Nguyễn Trọng Sửu 0934629969
3. CH 6
4. CH 7 Phùng Thanh Huyền
5. CH 8
6. CH 9 Nguyễn Thị Thuần 0912222822 ntthuan@daihocthudo.edu.vn
7. CH 10
8. CH 11 Nguyễn Quang Hải nguyenquanghaihtbs@yahoo.com.vn
9. CH 12 Ô Dũng 0989295140 caodungnt@yahoo.com.vn
10. CH 13
11. CH 14
12. CH 15 Trường 0914193585
13. CH 16 Nguyễn Cao Quý 0912530459
14. CH 17 Trần Bá Trình
15. CH 18 Vũ Đình Việt 0976217952
16. CH 19 Nguyễn Ngọc Thắng 0917879171 nguyenngocthangbl@gmail.com
17. CH 20 Nguyễn Hữu Duẩn 918370034 nguyenhuuduan141@gmail.com
18. CH 21 Nguyễn Thành Trung 985738433
19. CH 22 Nguyễn Thị Hồng Minh 01665056989 hongminh76nt@gmail.com
20. CH23 Nguyễn Minh Tú

Danh sách trên chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và còn chưa đầy đủ. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị, nhất là các anh chị cựu học viên Cao học của Khoa.

Các ý kiến đóng góp xin liên hệ với chúng tôi, hoặc kích vào đây để đóng góp ý kiến theo bảng mẫu  (dành cho các anh chị cựu HVCH, cần có Google account).

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.