PHYSHNUE_Logo_V

 

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN LIÊN LẠC CÁC KHOÁ SINH VIÊN

STT Khóa Họ và tên Điện thoại Email
1. K 22 Thu Hường 0903902290
2. K 23 Nguyễn Văn Khải 0904183670 khaiozone@gmail.com
3. K 24 Khải Hưng
4. K 25 Ngô Kim Ngân 0983885168 ngokimngan52@gmail.com
5. K 26 Xuân Trường 0913240014
6. K 27 Nguyễn Văn Hòa 0979838698
7. K 28 Vũ Đình Lãm 948288776
8. K 29 Nguyễn Văn Khôi 0912833505
9. K 30
10. K 31 Vinh – Đại diện khóa 1980-84 0966778819
11. K 32
12. K 33 Bùi Văn Phúc 093171962
13. K 34 Thụ
Lương Việt Thái
0914375689
0912782244
14. K 35 Quỳnh 0912668224 hvquynh@moet.edu.vn
15. K 36 Nguyễn Ngọc Hải 989565356 haidhsphn@gmail.com
16. K 37 Ánh 0912311079 hoangngocanhhb@gmail.com
17. K 38 Tạ Anh Tấn

Đặng Trần Chiến

0909119658
0906271202
dtchien@hunre.edu.vn
18. K 39 Cô Huyền 0904163352
19. K 40 Vũ Đức Thọ 0913005356 vuductho@gmail.com
20. K 41 Nguyễn Văn Hợp 0935151177
21. K 42 Anh Hùng 0916951970 hn37062@gmail.com
22. K 43 Anh Việt 0983669921
23. K 44 Vũ Anh Tuấn 0913550871
24. K 45 Đinh Quang Vinh 0965117577
25. K 46 Trần Thúy Hằng 0989304825 hangtt@vnu.edu.vn
26. K 47 Nguyễn Huy Việt 01297742651 hviet.nguyen@gmail.com
27. K 48 Nguyễn Đức Long 0904321700
28. K 49 Lê Minh Thư 0902210781
29. K 50 Phạm Đỗ Chung 0912479960
30. K 51 Nguyễn Mạnh Nghĩa 0915140507
31. K 52 Lê Thị Thu 0985023327 lethu.xm@gmail.com
32. K 53 Trương Văn Quang 0989029985
33. K 54 Đoàn Thu Huyền 0983926021 doanhuyen.phc@gmail.com
34. K 55 Nguyễn Mai Dung 0982002787 mdvlsp@gmail.com
35. K 56 Vũ Đình Giáp 0973529357 dinhgiap87@gmail.com
36. K 57 Vũ Thị Hà 0904902487
37. K 58 Nguyễn Chí Hiến 0972322150 hiennc.dhsp@gmail.com
38. K 59 Nguyễn Hải Dương 01649587982 nguyenhaiduong1437@gmail.com
39. K60 Châu 01694505409
40. K61 Kiều Thị Bích Ngọc 01686095559

Danh sách trên chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và còn chưa đầy đủ. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị, nhất là các anh chị cựu Sinh viên của Khoa.

Các ý kiến đóng góp xin liên hệ với chúng tôi, hoặc kích vào đây để đóng góp ý kiến theo bảng mẫu  (dành cho các anh chị cựu Sinh viên, cần có Google account).

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.