Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử tổ chức hội thảo khoa học: Các hướng nghiên cứu mới trong Vật lí Chất rắn.

Ngoài báo cáo các hướng nghiên cứu đang được triển khai bởi các thành viên, Bộ môn còn mời báo cáo viên đến đến từ ĐH KHTN và Viện Khoa học Vật liệu.

Thời gian: 9h00, ngày 7, 8/12/2017

Địa điểm: Phòng 207, Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử

Chương trình cụ thể:

Ngày 7/12/2017

– 8h00-8h30: Spinstronic từ nghiên cứu đến ứng dụng. Báo cáo viên: TS. Phạm Đỗ Chung, ĐHSP Hà Nội.

– 8h30 – 9h00: Nghiên cứu vật liệu Meta hấp thụ sóng điện từ và khả năng ứng dụng. Báo cáo viên. TS. Trần Mạnh Cường, ĐHSP Hà Nội.

– 9:00 – 10h00: “Chế tạo màng mỏng bán dẫn bằng phương pháp lắng đọng đơn lớp nguyên tử (ALD)”.

Báo cáo viên: TS. Đặng Văn Sơn, Trường ĐH KHTN, ĐH QG Hà Nội

– 10h00-10h30: Coffee break, thảo luận

– 10h30-11h00: Crystal structure of tetrahedral patchy collid-droplet mixtures. Báo cáo viên: TS. Phạm Văn Hải, ĐHSP Hà Nội

– 11h00-11h30: Fabrication of photonic crystals and quasi – crystal by holographic lithography technique. Báo cáo viên: TS. Đỗ Danh Bích, ĐHSP Hà Nội.

Ngày 8/12/2017

– 8h00-8h30: Kính hiển vi điện tử truyền qua và ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu. Báo cáo viên. TS. Lê Mai Oanh, ĐHSP Hà Nội.

– 8h30 – 9h00: Phổ dao động và phổ NMR. Báo cáo viên. TS. Trịnh Đức Thiện, ĐHSP Hà Nội.

– 9h00-10h00: “Vật liệu graphene đa lớp chế tạo bằng phương pháp điện hóa plasma và một số hướng nghiên cứu trên cơ sở vật liệu này tại phòng Vật liệu cacbon nanô”.

Báo cáo viên: TS. Phan Ngọc Hồng, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

– 10h00-10h30: Coffee break, thảo luận

– 10h30-11h00: Ứng dụng phổ tán xạ Raman trong nghiên cứu vật liệu. Báo cáo viên: TS. Đinh Hùng Mạnh, ĐHSP Hà Nội

– 11h00-11h30: Solar cell: Conservation of Energy. Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đình Lãm.

Kính mời giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm tới dự.

Hội thảo với các báo cáo của TS. Đặng Văn Sơn (ĐHKHTN) và TS. Phan Ngọc Hồng (Viện KHVL) không chỉ cập nhật các phương pháp chế tạo vật liệu 2D trong nghiên cứu vật liệu mà còn là dịp các nhóm nghiên cứu của ĐHSP HN, ĐHKHTN, Viện KHVL, Học viện KTQS trao đổi các cơ hội hợp trác, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu và giảng dạy.

Cảm ơn TS. Van-Son Dang và TS. Phan Ngoc Hong đã tham dự hội thảo với Bộ môn. Hy vọng giữa các nhóm nghiên cứu sẽ có những hợp tác trong nghiên cứu trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo: