Bộ môn Vật lí Chất rắn thông báo tổ chức Seminar khoa học:
– Nội dung: “Phổ tán xạ Raman trong nghiên cứu Vật liệu”
– Báo cáo viên: 1. GS. Wu Ching Chou – Đại học Giao thông, Đài Loan (National Chiao Tung University – NCTU)

2. TS. Nguyễn Minh Hiền – Viện Vật lí, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (VAST)

3. TS. Phạm Văn Hải – Khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)

– Thời gian: 14h00, 22/03/2018
– Địa điểm: Phòng họp khoa Vật lí,  Khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà Nội.
Kính mời thầy/cô, các bạn NCS, học viên CH, Sinh viên đang làm việc tại bộ môn cùng những người quan tâm tới dự.
Trân trọng!