Bộ môn LL&PPDH Vật lí kính mời các sinh viên, học viên cao học, NCS, giảng viên chuyên ngành LL&PPDH Vật lí và các cá nhân quan tâm tới tham dự buổi báo cáo tổng quan nghiên cứu của các NCS K36 chuyên ngành LL&PPDH Vật lí được tổ chức vào 8h30 ngày 23/3/2018 tại tầng 4 khoa Vật lí về các hướng nghiên cứu

  1. Dạy học dự án về các kiến thức nhiệt động lực học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
  2. Tổ chức dạy học phân hoá trong dạy học phần cơ học nhằm phát triển ngôn ngữ và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh miền núi
  3. Phát triển năng lực dạy học Vật lí thuộc môn khoa học tự nhiên cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm nước CHDCND Lào
  4. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM của giáo viên các môn khoa học tự nhiên trường trung học cơ sở.