Thông báo seminar khoa học giáo dục

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại tầng 4 nhà C, Bộ môn LL&PPDH bộ môn Vật lí tổ chức seminar khoa học giáo dục về các chủ đề:

  1. Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ đề tích hợp “Nước trong cuộc sống” nhằm bồi dưỡng năng lực khoa học cho học sinh bậc THCS
  2. Dạy học tích hợp chủ đề “Năng lượng gió và sử dụng năng lượng gió” ở trường THCS nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

vào 8h30 với các cán bộ, NCS, học viên cao học của Bộ môn.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo và các cá nhân quan tâm tới dự và thảo luận khoa học với các tác giả báo cáo.

Trân trọng