Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn

Ngày 11 tháng 7 năm 2018 Bộ môn LL&PPDH bộ môn Vật lí, tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Vật lí, mã số 9140111 của NCS Nguyễn Văn Nghiệp với tên đề tài:

“Nghiên cứu tổ chức dạy học sinh học Vật lí như nghiên cứu Vật lí phần Điện từ học ở lớp 9 THCS nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và năng lực sáng tạo của học sinh”

vào 8h30 tại tầng 4 nhà C, khoa Vật lí, trường ĐHSP HN.

Kính mời các nhà khoa học, các NCS, các học viên cao học và các cá nhân quan tâm tới dự.

Trân trọng