Bộ môn Vật lí Đại cương trân trọng kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên quan tâm tới dự seminar Khoa học:

Chủ đề:

Cộng hưởng Plasmon bề mặt trong TiO2+Au và khả năng khảo sát bằng DFT

Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy

Thời gian: 14h00, thứ 3 ngày 23/6/2020

Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt:

Theo mô hình tính toán, khi hạt nano Au tiếp xúc với TiO2 sẽ xuất hiện một hàng rào thế Schottky (cỡ 0,9 eV) ngăn cản điện tử di chuyển từ phía kim loại sang bán dẫn. Khi các hạt nano Au được kích thích bởi ánh sáng tới đạt trạng thái cộng hưởng plasmon ở khoảng bước sóng 500-700nm, các điện tử được cung cấp năng lượng và vượt qua hàng rào thế, chuyển dời sang phía TiO2 tham gia vào quá trình quang xúc tác phân hủy các hợp chất hữu cơ. Vì vậy hiện tượng cộng hưởng Plasmon bề mặt được tập trung nghiên cứu gần đây nhằm tăng cường tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 + hạt nano Au. Dùng phương pháp DFT có thể hỗ trợ khảo sát cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ TiO2+ Hạt nano Au, và  bàn luận liên quan  đến kết quả thực nghiệm.