Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí thông báo tổ chức seminar về các nội dung

  1. Xây dựng và sử dụng hệ thống thí nghiệm theo quan điểm dạy học dựa trên nghiên cứu trong dạy học chương “Động lực học chất điểm” và “các định luật bảo toàn” – vật lí 10 trung học phổ thông
  2. Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm vật lí theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh lớp 11 trong dạy học một số kiến thức về tĩnh điện học

Kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cá nhân quan tâm tới tham dự và thảo luận về các nội dung trên.

Thời gian: Ngày 9/7/2020, buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 13h30

Địa điểm: Tại Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Tầng 4, nhà C, Khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà Nội.

Bộ môn LL&PPDH Vật lí