Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn

Ngày 21 tháng 9 năm 2018 Bộ môn LL&PPDH Vật lí, tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Vật lí, mã số 9140111 của NCS Xaypaseuth Vylaychit với tên đề tài:

“Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Nhiệt học (lớp 8 trường THCS) nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước CHDCND Lào”

vào 8h30 tại phòng Họp nhà C, khoa Vật lí, trường ĐHSP HN.

Kính mời các nhà khoa học, các NCS, các học viên cao học và các cá nhân quan tâm tới dự.

Trân trọng