Thông báo Seminar về dạy học phát triển năng lực và giáo dục vì sự phát triển bền vững

Bộ môn Lí luận và Phương pháp Dạy học Vật lí, tổ chức seminar online trên nền tảng FCC vào 8h00 sáng chủ nhật ngày 5/4/2020, về các nội dung

  1. Nguyễn Minh Thuần: Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm Vật lí theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh lớp 11 trong dạy học một số kiến thức về tĩnh điện
  2. Lê Hải Mỹ Ngân: Tổ chức dạy học các chủ đề STEM nhằm phát triển năng lực của học sinh trung học cơ sở
  3. Tưởng Duy Hải: Giáo dục vì sự phát triển bền vững

Kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, thầy cô giáo, các NCS, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm tham dự và thảo luận.

Online Meeting ID trên trang https://www.freeconferencecall.com/global/vn/online-meetings là haitd.hnue.

Bộ môn LL&PPDH Vật lí – Khoa Vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội