Thông báo seminar nghiên cứu khoa học giáo dục bộ môn LL&PPDH VL

Ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2018, Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar phân tích dữ liệu trong nghiên cứu phương pháp giảng dạy vật lí và thảo luận về các hướng nghiên cứu

  • Sử dụng thiết bị thí nghiệm theo hướng phát triển năng lực, sự sáng tạo của học sinh
  • Tổ chức dạy học dự án theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
  • Cấu trúc năng lực dạy học tích hợp STEM
  • Bồi dưỡng năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm vật lí

Bộ môn kính mời các Thầy Cô giáo, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm tới dự

Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

tại Tầng 4, Khoa Vật lí, Nhà C, Trường ĐHSP HN

Trân trọng