Bộ môn Vật lí Đại cương trân trọng kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên quan tâm tới dự seminar Khoa học:

Chủ đề: Các hình mở rộng hình chuẩn

Người trình bày: PGS. TS. Hà Thanh Hùng

Thời gian: 8h00, thứ 2 ngày 12/10/2020

Địa điểm: Phòng 222 Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt:

Một số hướng khắc phục các hạn chế của mô hình chuẩn như là thêm số hạt hay mở rộng nhóm đối xứng được đưa ra. Qua đó, các tương tác mới cũng như các nguồn vi phạm số lepton xuất hiện. Sử dụng các vùng không gian tham số mới gắn với các giới hạn thực nghiệm hiện nay tại các máy gia tốc lớn có thể giải thích và dự đoán nhiều hiện tượng vật lý mới.