Đề tài: Chế tạo, nghiên cứu một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano mét và thử nghiệm ứng dụng

Người trình bày: NCS Phạm Văn Hanh

Thời gian: 9h00 thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: khoa Vật Lí, trường ĐHSP Hà Nội

(Bộ môn VLCR-ĐT)