Tiêu đề/Title:     

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN  XOAY CHIỀU MỘT PHA VÀ BA PHA DÙNG TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


Người trình bày/Speaker: Nguyn Quc Huy

Bộ môn PPGD, Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội                                         

Thời gian/Time: 9h30-10h10, Thứ hai, 21-09-2015
Địa điểm/Venue: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C, ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy

 

Tóm tắt/Abstract

Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều một pha và ba pha là những ứng dụng kĩ thuật quan trọng trong đời sống. Việc dạy học các kiến thức về máy phát điện, động cơ điện xoay chiều trong chương trình vật lí ở trường trung học phổ thông còn gặp nhiều khó khăn do sự hạn chế hoặc thiếu các thiết bị thí nghiệm. Trong phạm vi báo cáo này, tôi xin trình bày một vài thiết bị thí nghiệm đã chế tạo để dùng dạy học các kiến thức trên.

Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!
All those interested are welcome to attend

Người chủ trì/Host person: Bùi Đức Tĩnh