KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA VẬT LÍ

NĂM HỌC 2017 – 2018

GIẢI BÁO CÁO TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH (ORAL)

 

STT Tác giả Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo Điểm Đạt giải
1. Nguyễn Văn Hoà,

Nguyễn Xuân Trường,

Nguyễn Thị Diệu,

Nguyễn Võ Thanh Việt

A K64

CLC K64

A K64

CLC K65

Nghiên cứu động cơ nhiệt – máy phát điện và các vấn đề chuyển đổi năng lượng sử dụng trong dạy học vật lí. NCKH18-35 20 Nhất
2.        Phạm Thị Yến B K64 Đánh giá khả năng xử lí thuốc trừ cỏ Paraquat của TiO2 phủ trên hạt Silica-gel NCKH18-14 20 Nhất
3.        Nguyễn Thùy Dương K K64 Synthesis of nano Ni particles by a bipolar electrolyser applied for fuel cell NCKH18-10 20 Nhất
4.        Trần Đình Cường CLC K65 Study on the melting of interstitial alloys FeH and FeC with BCC structure under pressure NCKH18-37 20 Nhất
5.        Nguyễn Minh Nguyệt K K64 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại vi lên tính chất của vật liệu biến hoá trong vùng tần số THz NCKH18-18 19 Nhì
6.        Nguyễn Quý Thịnh K K65 Việt hóa phần mềm Coach 7 nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu Vật lí gắn với quá trình Vật lí thực NCKH18-03 19 Nhì
7.        Trần Trung,

Trần Văn Trường

B K64 Xây dụng một số thí nghiệm dùng nguồn cao áp để sử dụng trong dạy học theo định hướng STEM NCKH18-07 19 Nhì
8.        Phan Thị Quyên CLC K64 Tìm hiểu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở cấp THPT hiện nay NCKH18-05 19 Nhì
9.        Vũ Thị Tường Vi B K64 Nghiên cứu tính chất dao động của vật liệu than thiện môi trường ZrO2 NCKH18-65 19 Nhì
10.    Nguyễn Bình Minh K K65 Plasmon- mediated catalyst for the oxidation of Glucose NCKH18-08 19 Nhì
11.    Nguyễn Thị Hương Loan K K64 Simulation the material Bi2WO6 based on the density functional theory. NCKH18-15 19 Nhì
12.    Đặng Thị Lan Anh CLC K64 Nghiên cứu biến dạng phi tuyến của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc LPTD dưới tác dụng của áp suất. NCKH18-31 19 Nhì
13.    Đỗ Thị Hồng Quyên B K64 Thiết kế, thử nghiệm các phương án thí nghiệm với cảm biến dùng trong dạy học Vật lí theo tiếp cận năng lực NCKH18-46 18 Ba
14.    Trương Thị Quỳnh Hoa,

Nguyễn Thị Diệp Linh

Nguyễn Việt Hà

K K66

 

K K66

K K64

Quan niệm của sinh viên Sư phạm về giáo dục STEM 18 Ba
15.    Trần Hải Nam CLC K64 Thiết kế bài tập đánh giá năng lực thực nghiệm cho học sinh sau khi học xong phần quang hình học – vật lí 11 NCKH18-49 18 Ba
16.    Cao Thị Hải Anh A K64

 

Hệ số thấp thụ của cấu trúc nhiều lớp các chấm lượng tử NCKH18-52 18 Ba
17.    Lê Thị Nga B K64 Xác định độ ẩm không khí bằng phổ hấp thụ của hơi nước NCKH18-64 18 Ba
18.    Vũ Minh Hằng A K64 Xây dựng thí nghiệm xác định độ ẩm của không khí NCKH18-61 18 Ba
19.    Nguyễn Thị Hoài A K64 Chế tạo vật liệu tổ hợp Bi_2 WO_6/Ag-AgBr và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu NCKH18-63 18 Ba
20.    Tạ Thị Thùy Linh A K64 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi

 

cấu trúc vật liệu CaSiO3 khối bằng phương pháp động lực học phân tử.

NCKH18-57 18 Ba
21.    Nguyễn Thùy Linh CLC K64 Thiết kế bài tập kiểm tra đánh giá năng lực thực nghiệm khi học chương “” NCKH18-12 17 KK
22.    Lê Hải Linh K K66 Các đặc trưng của sgk phát triển năng lực: phân tích sgk vật lí, hóa học,  sinh học của Nxb Cambridge NCKH18-02 17 KK
23.    Đinh Bá Dũng A K67 Nghiên cứu, thiết kế câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12 bằng phần mềm maple. NCKH18-59 17 KK
24.    Nguyễn Thị Bắc K K65 Nghiên cứu, mô phỏng một số chuyển động cơ bằng phần mềm maple NCKH 18 -58 17 KK
25.    Trần Mạnh Hùng

 

A K65 Tán xạ  e+e -> ff trong mô hình Randall-Sundrum. NCKH18-26 17 KK

Trưởng Khoa Vật lí

 

   PGS. TS. Lục Huy Hoàng