KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA VẬT LÍ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

GIẢI BÁO CÁO TREO (POSTER)

 

STT Tác giả Lớp Tên báo cáo Mã báo cáo Điểm Đạt giải
1.        Nguyễn Thị Phượng B K64 Phương pháp chế tạo đế sers từ hạt nano vàng va tinh thể quang tử opal sio2 NCKH18-42 20 Nhất
2.        Phạm Thị Nhung B K64 Tăng cường hiệu quả quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 NCKH18-16 19 Nhì
3.        Nguyễn Thị Quỳnh Nga B K64 Xây dựng một số thí nghiệm Vật lí Đại cương bằng cảm biến nhiệt LM35 NCKH18-62 19 Nhì
4.        Kiều Thị Hồng Nhung B K65 Tán xạ e+e -> e+ethông qua hạt truyền trung gian u-hạt theo kênh s trong vật lý u-hạt. NCKH18-33 19 Nhì
5.        Trần Đình Cường

Đặng Quốc Thắng

CLC K65 Study on elastic deformation of interstitial alloys FeC and FeH with BCC structure under zero pressure. NCKH18-41 18 Ba
6.        Nguyễn Thị Diệu Linh A K64 Pha tạp Zn vào Bi2WO6 để cải thiện tính chất quang xúc tác NCKH18-28 18 Ba
7.        Lâm Thị Ngọc Huyền A K65 Tán xạ  e+e ® e+e thông qua hạt truyền trung gian radion và Higgs khi chùm hạt tới e+ephân cực trong mô hình Randall-Sundrum. NCKH18-25 18 Ba
8.        Đoàn Thị Lâm Oanh B K64 Nghiên cứu tính chất vật lí của màng TiO2 phủ hạt kim loại Au NCKH18-27 18 Ba
9.        Phạm Thị Phương Anh A K64 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc vật liệu SiO2 khối bằng phương pháp động lực học phân tử NCKH18-56 17 KK
10.    Nguyễn Thị Cúc,

Nguyễn Hồng Hải,

Trần Đình Cường

K K65

 

 

CLCK65

Thermodynamic property of interstitial alloys FeH and FeC with BCC structure at zero pressure. NCKH18-43 17 KK
11.    Phan Thùy Dương A K64 Nghiên cứu chế tạo anten dải kĩ thuật số mặt đất DVB-T2 kích thước nhỏ NCKH18-54 17 KK
   

Trưởng Khoa Vật lí

 

PGS. TS. Lục Huy Hoàng