Ngày 02/01/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS trường ĐHSP Hà Nội đã họp và bỏ phiếu tín nhiệm xét chức danh GS, PGS năm 2019. Khoa Vật lí có 2 thầy trong Danh sách các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 của Trường:

  1. PGS. Ngô Ngọc Hoa, chuyên ngành Vật lí lí thuyết
  2. PGS. Nguyễn Cao Khang, chuyên ngành Vật lí Chất rắn

Khoa Vật lí chúc mừng PGS. Ngô Ngọc Hoa và PGS. Nguyễn Cao Khang. Chúc các PGS tiếp tục đạt nhiều thành công, có nhiều đóng góp cho Khoa Vật lí và trường ĐHSP Hà Nội.