Chi bộ Khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2019 – 2022 vào 8:30 ngày 26 tháng 12 năm 2019. Đến dự với Đại hội có GS. TS. Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường; PGS. TS. Lục Huy Hoàng, Đảng uỷ viên Trường – Bí thư Chi bộ và toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Vật lí.

Trong Báo cáo Chính trị, PGS. TS. Lục Huy Hoàng – Bí thư Chi bộ đã đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019; nêu ra phương hướng, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ chính trị cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ Trường đã đánh giá cao các thành tích đã đạt được của Chi bộ Khoa Vật lí nhiệm kì 2017 – 2019, đồng thời cũng nêu ra các thách thức cho Chi bộ trong nhiệm kì mới về đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành và các nhóm nghiên cứu mạnh; tạo sức hút trong tuyển sinh Đại học và Sau Đại học.

Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kì 2019 – 2022 bao gồm các đồng chí:

  1. PGS. TS. Lục Huy Hoàng – Bí thư Chi bộ
  2. PGS. TS. Lê Đức Ánh – Phó Bí thư Chi bộ
  3. PGS. TS. Nguyễn Văn Biên – Chi uỷ viên
  4. TS. Đinh Hùng Mạnh – Chi uỷ viên
  5. ThS. Bùi Thị Hà Giang – Chi uỷ viên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí của 100% Đảng viên.

Đại hội Chi bộ Khoa Vật lí nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã khẳng định quyết tâm của toàn Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ Khoa Vật lí với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội.