Nhân dịp đoàn giáo sư trường Đại học Hiroshima, Nhật bản tới thăm và ký MOU với khoa Vật lí.

Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử tổ chức Workshop on Materials and Devices.

Thời gian: 14h00, ngày 19/3/2019
Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C, ĐHSP Hà Nội

Kính mời các bạn sinh viên, học viên cao học, NCS và các bạn đồng nghiệp quan tâm tới dự.

Chương trình chi tiết:

– 14:00 – 14:30 “Silicon-Carbide Harsh Environment Electronics”
Speaker: Prof. Shin-Ichiro Kuroki, RNBS, Hiroshima Univ.
– 14:30 – 15:00 “Advanced nanosensor package for high performance gas-sensing Applications”
Speaker: Prof. Nguyen Duc Hoa (ITIMS, Hanoi Univesity of Science and Technology)
– 15:00 – 15:30 Coffee break
– 15:30 – 16:00 “Tunable Magnetic Anisotropy in Metallic Multilayers: A Solution for Future Spintronic Devices”
Speaker: Dr. Nguyen T. Ngoc Anh Institute of Materials Science, VAST
– 16:00 – 16:30 “ZnO nanostructure fabrication and applications”
Speaker: Dr. Nguyen Dinh Lam (University of Engineering &Technology, VNU)