Căn cứ Thông báo số 705/TB-ĐHSPHN ngày 18/5/2021 của Trường ĐHSP Hà Nội, Khoa Vật lí thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu dự kiến
1 Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí 8140111 25
2 Vật lí Chất rắn 8440104 30
3 Vật lí lí thuyết và vật lí toán 8440103 30

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

  1. Thời gian đào tạo: 18 tháng đến 24 tháng.
  2. Hình thức đào tạo: Chính quy.

III. MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN

  1. Người dự thi phải dự thi 3 môn:

– Môn cơ bản (Toán cho Vật lí) (đề thi theo dạng thức tự luận): thời gian thi 180 phút.

– Môn cơ sở (Cơ sở Vật lí) (đề thi theo dạng thức tự luận): thời gian thi 180 phút.

– Môn ngoại ngữ (đề thi theo dạng thức trắc nghiệm): thời gian thi 120 phút.

Nội dung ôn tập: xem tại đây.

  1. Thời gian thi tuyển
TT Nội dung Thời gian
1. Tập trung thí sinh làm thủ tục thi Sáng thứ Bảy: 21/8/2021
2. Thi môn cơ bản Chiều thứ Bảy: 21/8/2021
3. Thi môn cơ sở Sáng chủ Nhật: 22/8/2021
4. Thi môn ngoại ngữ Chiều chủ Nhật: 22/8/2021

(Chi tiết giấy báo xem tại đây)

  1. Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ: thực hiện theo Quyết định số 9081/QĐ-ĐHSPHN, ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội. (Xem Văn bản quy định về miễn thi môn ngoại ngữ)

Các nội dung khác xem trong Thông báo.