Kính gửi: Các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên khoa Vật lí

Ngày 05 tháng 05 năm 2021, “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2020-2021” đã được tổ chức online thành công, theo đúng kế hoạch. Hội đồng khoa học đã họp, đánh giá các công trình khoa học của sinh viên và quyết định:
¨ Trao 31 giải thưởng sinh viên NCKH khoa Vật lí năm học 2020 – 2021, trong đó có 07 giải Nhất, 08 giải Nhì, 07 giải Ba và 09 giải Khuyến khích (Quyết định giải thưởng đính kèm theo đường link: Quyết định giải thưởng HNSVNCKH 2020-2921)
¨ Gửi 04 công trình xuất sắc nhất gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường (danh sách đính kèm theo đường link: Danh sách báo cáo gửi dự thi cấp trường)
Ban Chủ nhiệm khoa Vật lí đề nghị các sinh viên đạt giải trong quyết định kể trên, khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các công việc sau đây:
¨ Các tác giả có công trình được gửi dự thi cấp Trường xin ý kiến thầy hướng dẫn, tiếp tục hoàn thiện báo cáo sau Hội nghị và gửi hồ sơ tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường (theo quy định) cho Ban Tổ chức Hội nghị SV NCKH Khoa Vật lí.
¨ Các sinh viên đạt giải được cộng điểm vào điểm học phần chuyên ngành không quá 3 tín chỉ của năm học có báo cáo khoa học, riêng sinh viên năm thứ tư có thể tính cả học kì 6 thuộc năm thứ 3.
¨ Các sinh viên đăng kí cộng điểm với cô Đào Thị Vân trước ngày 10/05/2020. Việc cộng điểm được thực hiện theo Quy chế của Trường ĐHSP HN.

Trưởng Khoa

PGS. TS. Lục Huy Hoàng