Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội, xin thông báo

Bộ môn tổ chức Seminar với các nhà khoa học Pháp gồm Giáo sư Jacques Ginestie và Tiến sĩ Alice (Cố vấn giáo dục khoa học, đào tạo giáo viên của chính phủ Singapo) về các nội dung

  1. Phân tích hoạt động của giáo viên và học sinh trong giáo dục khoa học và công nghệ nhằm nắm bắt hiệu quả của tiến trình dạy học khoa học công nghệ
  2. Giáo dục khoa học công nghệ trong bối cảnh dạy học tích hợp liên môn

Thời gian: Thứ 2, ngày 16/12/2019, Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30.

Địa điểm: Tầng 1, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và các cá nhân quan tâm tới dự và thảo luận về các vấn đề trên.

Bộ môn LL&PPDH Vật lí