Bộ môn phương pháp giảng dạy vật lí – Khoa Vật lí thông báo seminar khoa học vào ngày 30 và 31/12/2021 về các nội dung giáo dục STEM, dạy học phần vật lí hạt nhân, vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường, dạy học phần động lực học chất điểm cho học sinh, sinh viên cụ thể như sau:

1. Tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề phần Vật lí hạt nhân nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề gắn với chuyên ngành của sinh viên

2. Tổ chức dạy học trải nghiệm chuyên đề “Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” góp phần thực hiện giáo dục phát bền vững cho học sinh trung học phổ thông

3. Tổ chức dạy học khám phá “Thí nghiệm vật lí đại cương” nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của sinh viên sư phạm

4. Xây dựng và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức về phóng xạ của hạt nhân nguyên tử theo hướng bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh

5. Tổ chức dạy học các chủ đề STEM nhằm phát triển năng lực của HS THCS

6. Bồi dưỡng ngôn ngữ vật lí cho HS thông qua dạy học phân hóa trong DH chương “Động lực học chất điểm và cân bằng của vật rắn” – Vật lí 10 THPT miền núi

Thời gian: buổi sáng từ 8h00-11h30; buổi chiều từ 13h30-16h30

Bộ môn Phương pháp dạy học vật lí kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm tham dự.

Bộ môn PPDH vật lí – Khoa Vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội.