Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, cựu sinh viên khoá 3 Khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tạ thế vào trưa ngày 23/01/2022, hưởng thọ 84 tuổi.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là một trong những sinh viên các khoá đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông tốt nghiệp năm 1956 và được điều về giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1960 ông được cử đi nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu hạt nhân Dubna, Liên Xô. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Toán – Lí (nay là tiến sĩ khoa học) năm 1964. Năm 1968, ông được công nhận chức danh giáo sư vật lí lí thuyết và vật lí toán của Viện Dubna và Đại học Tổng Hợp Lomonosov. Năm 1984 ông được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ 3.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách chức vụ khác nhau. Năm 1969, sau khi học tập và làm việc tại Liên Xô, ông trở về Việt Nam và có những đóng góp to lớn trong việc thành lập Viện Vật lí – Viện Khoa học Việt Nam, trở thành Viện trưởng sáng lập Viện Vật lí cho đến năm 1975. Ông cũng nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hiệu trưởng sáng lập Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà vật lí kiệt xuất tầm quốc tế, là người đi tiên phong, khai mở nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ cao cho đất nước. GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã ra đi, nhưng tên tuổi của ông vẫn mãi là niềm tự hào của các thế hệ người học Khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu (thứ 3 từ trái sang) tại Lễ kỷ niệm 65 năm Khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2016